Frågor och svar

Hur fungerar en luftvärmepump?

Värmepumpar fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avger den på baksidan. En luft/luftvärmepump utvinner sin energi från soluppvärmd utomhusluft och överför värmen till den cirkulerande inomhusluften som värms upp genom att den cirkulerar genom inomhusdelen som avger värme till luften. 

Vad är en inomhusdel?

Inomhusdelen består av en fläkt som skapar behaglig luftmiljö. Den fläktar, värmer, kyler och renar luften.

Vad är en utomhusdel?

Utomhusdelen består av bl.a. en kompressor och värmeväxlarpaket som vanligtvis monteras på fasaden utomhus. Utomhusluften kyls ner i utomhusdelen och värmen förs över till huset via ett köldmedium i isolerade kopparrör.

Ska man stänga av luftvärmepumpen när det blir för kallt?

Nej, maskinen bör gå trots riktig kall väderlek. Detta för att undvika ”kallstarter”.

Ska jag stänga av min luftvärmepump på sommaren?

Det kan man göra. Man kan även använda den som aircondition på sommaren.

Varför kan det uppstå påfrysning på utomhusdelen?

Om det skulle blir viss påfrysning på utomhusdelen behöver det inte tyda på något fel utan det kan uppkomma vid extremt väderomslag och snö. Kontakta IOS för att få rådgivning om hur detta kan avhjälpas.

Varför uppstår stomljud och hur åtgärdas det?

”Stomljudet” är en frekvens som kan fortplanta sig vidare och förstärkas i vissa hus vid vissa temperaturer. Man kan lösa det genom att använda s.k fjädrar som dämpare på utedelen. I andra fall kan man behöva komplettera med ett markstativ. Kontakta IOS för mer information.

Hur mycket smältvatten avger en luftvärmepump?

Beror på väderförhållande, modell m.m men vattenmängder på mer än 10 liter per dygn förekommer. Nu finns uppsamlingskärl med värmekabel, som monteras diret på utedelen om man vill undvika isbildning under värmepumpen.

Hur gör jag för att garantin skall gälla?

Du får automatiskt tid för service två år efter installationen och därefter ännu en gång under garantitiden. Då vet vi att Din värmepump är rätt skött och full garanti gäller.

Hur gör jag rent inomhusdelen till min luftvärmepump?

Rengöring av grov- och luftfiltren är mycket viktigt för inomhusdelens funktion och förmåga att spara energi. Generellt bör man rengöra filtren en gång var 4-6 vecka från damm och smuts. I dammiga och rökiga miljöer oftare. Service vartannat år räcker i normalt dammiga miljöer. Om man har husdjur, röker inne, eldar i braskamin el dyl bör man rengöra kondensorn med speciellt rengöringsmedel eller beställa extra service en eller två gånger per år.

Hur sköter jag utomhusdelen till min luftvärmepump?

Gör rent under och omkring luftvärmepumpens utomhusdel, ta bort löv och skräp. Ta för vana att skotta undan snön runt utomhusdelen och slå bort eventuella istappar.

Varför är rengöringen av luftvärmepumpen så viktig?

Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi och sänker livslängden på din anläggning! En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmepumpens effektivitet och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge samma värme/svalka som tidigare.

Vilken storlek på luftvärmepump ska jag välja?

Det beror på hur stor yta som ska värmas upp och vilken elförbrukning du har idag för att hålla en god värme i huset. Vårt råd är att aldrig underdimensionera – är du osäker, välj alltid den större modellen.  Boka kostnadsfritt hembesök, vi hjälper dig att välja rätt!

Jag har ett hus på 100 kvadratmeter, vilken pumpstorlek ska jag välja?

Det varierar mycket beroende på hur planlösningen ser ut, hur huset är isolerat o s v. Kontakta IOS för rådgivning eller boka hembesök.

Klarar luftvärmepumpen att värma huset ensam?

Nej, det måste alltid finnas ett kompletterande värmesystem ifall värmepumpen inte räcker till när det är som allra kallast.

Fungerar luftvärmepumpen i alla inomhustemperaturer?

Nej, för att luftvärmepumpen ska fungera på rätt sätt måste omgivningstemperaturen där inomhusdelen finns vara minst +10 °C (16 grader på modeller utan lågtemperaturfunktion).

Oavsett om det är en året-runt-bostad eller ett fritidshus är det viktigt att det finns en kompletterande värmekälla som kan ge tillskotts- och reservvärme i huset om luftvärmepumpen får driftsavbrott eller helt enkelt inte räcker till för att hålla värmen.

Vad ska man tänka på vad gäller placering av luftvärmepump?

Det viktigaste är att det finns god ventilation runt maskinen. Inomhusdelen bör placeras så att den får största möjliga spridningsområde. Den bör sitta högt upp på väggen, eftersom det alltid är varmare vid taket och luften där innehåller mindre damm.

Utomhusdelen kan placeras i såväl norr- som söderläge, eftersom den arbetar med den värme som alltid finns i luften. Fri placering oavsett väderstreck, men kanske inte direkt under ett sovrum. Kontakta IOS för råd eller boka hembesök.

Hur långt avstånd kan man ha mellan inomhusdel och utomhusdel?

Det varierar mellan olika modeller, men tio meter eller mer är sällan något problem. Kontakta IOS för ytterligare rådgivning.

Kan jag installera min luftvärmepump själv?

En luftvärmepump måste installeras av ett kylcertifierat företag för att garantierna ska gälla. Det krävs lång erfarenhet och specialutrustning för att utföra en installation på ett korrekt och säkert sätt. Alla våra montörer är kylcertifierade installatörer som ser till att allt blir rätt monterat och inställt för största möjliga energibesparing. Hos IOS köper du din värmepump inklusive all montering till ett fast pris, då behöver du aldrig vara osäker på vart du ska vända dig om du får problem med din värmepump.

Rulla till toppen