Ferroamp

Produkter för energilagring och smarta elnät

Vill du producera egen energi? Är du intresserad av energilager? Har du köpt, eller planerar du att köpa elbil? Tror du att förutsättningarna för solel, energilager och elbilsägande kommer att förändras?

Smart lösning

EnergyHub kan lösa de problem som kan uppstå i balansen mellan produktion och användning av el i ett hus. I grunden är företaget Ferroamps produkt, EnergyHub, en växelriktare – alltså den komponent som behövs för att omvandla solcellernas likström till elnätets växelström. Det som skiljer denna produkt mot andra växelriktare på marknaden är att den är bidirektionell, det vill säga att den kan flytta energi åt båda hållen. Det gör att det går att koppla in solceller, batterier för energilager och annat.

Lagra eller sälj din el

EnergyHub tar hand om elen från solcellerna på taket – överskottet styrs antingen ut på elnätet eller lagras i energilagret beroende på vad som är mest lönsamt för stunden. Det betyder att man kan köpa in el när priset är som lägst och lagra den i husets batteri. Allt detta håller EnergyHub ordning på.

Komplett system

Ferroamp utvecklar ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av till exempel solcellsproduktion. Summan är såväl minskade kostnader som minskad miljöpåverkan, i ett framtidssäkrat system som enkelt kan byggas ut vartefter behoven förändras.

Elbil

En utmaning för husets elnät är elbilar. När bilen laddas kan en av de tre faserna belastas högt under lång tid. För att klara det måste man byta till högre huvudsäkring och man får därmed högre fast avgift. EnergyHub känner av detta och flyttar belastningen jämnt mellan de olika faserna.

Rulla till toppen